IPM

IPM – zintegrowane  metody  zwalczania  szkodników


    System  IPM  polega  na  łącznym  użyciu  wszystkich  dostępnych  metod  niszczenia  szkodników  w  sposób  skuteczny,  ekonomiczny  oraz  bezpieczny  dla  środowiska  i  zdrowia  ludzi.  Głównym  celem  jest  utrzymanie  liczebności  szkodników  poniżej  progu  szkodliwości.  Integrowane  metody  zwalczania  szkodników  nie  są  tylko  prostą  kombinacją  różnych  metod  zwalczania.  Zwalczanie  jest  tylko  jednym  z  wielu  elementów  każdego  programu  IPM,  do  którego  należą:  identyfikacja  szkodnika,  monitoring  aktywności  szkodnika,  podjęcie  decyzji  o  zwalczaniu,  prewencyjne  i  interwencyjne  zabiegi  ochrony  obiektu  przed  szkodnikami (zastosowanie  różnych  metod:  począwszy  od  higieniczno-profilaktycznych, mechanicznych, fizycznych  aż  po  chemiczne)  oraz  ocena  skuteczności  zabiegów  i  działania  korygujące.  Program  IPM  zależy  od  sytuacji  w  danym  obiekcie.  Jeśli  firma  DDD  została  wezwana  do  zakładu  po raz  pierwszy, bo  „jest  problem” wówczas  jej  pracownik  najpierw  identyfikuje  szkodnika,  a  następnie  przeprowadza  monitoring  jego  aktywności. Jeśli  firma  DDD  ma  od dawna  wdrożony  program  zwalczania  szkodników  w  danym  zakładzie, wtedy  na  podstawie  monitoringu  może  zidentyfikować  szkodnika. Integralną  częścią  systemu  IPM  jest  właśnie  monitoring, czyli  zaplanowana, regularna  obserwacja  i  pomiar  wszystkich  aspektów  aktywności  szkodników  w  celu  uzyskania  podstawowych  danych, które  potrzebne  są  do  oceny  dotychczasowych  działań  i  do  wykorzystania  w  przyszłych  planach  zwalczania  szkodników.  Monitoring  w  programie  zwalczania  szkodników  może  być  wykorzystany  do  stwierdzenia, czy  zabieg  z  zastosowaniem  środków  chemicznych  okazał  się  skuteczny, czy  nie.  Pozwala  też  określić  jakie  i  gdzie  występują  szkodniki, a  dodatkowo  może  wskazać  uchybienia  związane  z  utrzymaniem  obiektu  w  należytej  czystości  i  wymusić  przeprowadzenie  określonych  działań  korygujących.
 
    Należy  pamiętać,  że  właściwie  prowadzony  monitoring,  to  monitoring  systematyczny  i  ciągły  bez  względu  na  wynik !  Monitoring  nie  jest  metodą  zwalczania  szkodników,  lecz  jest  jednym  z  ogniw  zintegrowanej  metody  zwalczania  szkodników.

    Bardzo  ważnym  elementem  programu  jest  właściwie  sporządzony  harmonogram  czynności  związanych  z  obsługą  urządzeń  do  monitorowania  aktywności  szkodników.  Pomiary  aktywności  szkodników  w  chronionych  obiektach  są  prowadzone w regularnych  odstępach  czasowych  za  pomocą  takich  urządzeń  jak:  lepowe  pułapki  na  owady  biegające,  pułapki  z  atraktantami  pokarmowymi,  pułapki  feromonowe,  lampy  owadobójcze,  karmniki  deratyzacyjne,  chwytacze  gryzoni.  Jeśli  wyniki  odczytów  zawartych  w  raportach  programowych  wykazują,  że  występuje  duże  zagrożenie  ze  strony  szkodników,  wtedy  częstotliwość  wizyt  pracowników  firmy  DDD  należy  zwiększyć  nawet  do  jednej  tygodniowo, aby  zapewnić  właściwą  realizację  programu.  Stosowanie  pułapek  powinno  być  częścią  każdego  zaawansowanego  programu  zwalczania  szkodników, a  przede wszystkim  IPM.  Należy  wybrać  odpowiednie  pułapki  i  ich  typy,  wyznaczyć  miejsca  ich  wyłożenia  lub  zawieszenia  oraz  określić  jak  będą  identyfikowane.      
 

Zapraszamy

Zapraszamy do naszego biura w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 22/206, nad Netto.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-17.

Informacja telefoniczna:
tel. 660 418 753.


Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

© Blegs2 Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Nowy Tomyśl 64-300, ul. Poznańska 22/206 (nad NETTO), tel. 660 418 753. | MaroonPoint Polska