Szkodniki

Szkodniki - nazwą tą określa się organizmy, których życiowa działalność przynosi straty dla gospodarki człowieka.
Szacuje się, że straty spowodowane przez szkodniki w uprawianych roślinach sięgają około 10-15% wartości całego plonu w światowej skali.
 

Rodzaje szkodników:

Do szkodników należą zwierzęta uszkadzające rośliny uprawne oraz zbiory tych roślin przechowywane w magazynach, spichrzach, zakładach przetwórczych, uszkadzające drzewa, krzewy leśne i parkowe, materiały drewnopochodne, materiały tekstylne, książki i całe księgozbiory, produkty spożywcze itd. Do szkodników należą niektóre gatunki nicieni, ślimaków, wijów, roztoczy oraz owadów (grupa najliczniejsza) a z kręgowców głównie gryzonie.

Szkodniki oprócz oczywistych szkód jakie wywołują, to znaczy oprócz uszkadzania i zniekształcania różnorodnych części roślin i w efekcie znacznego często obniżenia plonu (nierzadko powodują zamieranie roślin), przenoszą czasem również czynniki chorobotwórcze - szkodliwe wirusy, bakterie lub grzyby.

Za masowe pojawianie się szkodników, odpowiedzialna jest w dużym stopniu uprawa jednego gatunku rośliny na dużej powierzchni (monokultura) a także intensyfikacja rolnictwa.
Ochrona przed szkodnikami

Pośród metod ochrony roślin przed szkodnikami wyróżnia się:

    * profilaktykę:
          o odpowiednią agrotechnikę w połączeniu z właściwym płodozmianem,
          o niszczenie chwastów i resztek pożniwnych np. poprzez wprowadzanie ich do gleby przy pomocy orki,
          o przestrzeganie optymalnych terminów siewu oraz sprzętu roślin,
          o stosowanie specjalnych, odpornych odmian roślin;
    * bezpośrednie zwalczanie szkodników przy użyciu metod:
          o biologicznych,
          o chemicznych,
          o fizykochemicznych,
          o mechanicznych.

Najskuteczniejsze oczywiście jest zwalczanie kompleksowe, czyli łączące różne metody w jeden zespół. W rzadkich przypadkach stosuje się kwarantannę roślin.

Występowaniu szkodników wśród zbiorów można zapobiegać utrzymując czystość produktów, przewietrzanie, chroniąc je przed wilgocią.

Nauką określającą szkodliwe gatunki, badającą terminy ich pojawiania się, ich biologię, ekologię i szkodliwość oraz opracowującą metody zapobiegania ich pojawieniu się i bezpośredniego zwalczania jest entomologia stosowana

Zapraszamy

Zapraszamy do naszego biura w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 22/206, nad Netto.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-17.

Informacja telefoniczna:
tel. 660 418 753.


Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

© Blegs2 Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Nowy Tomyśl 64-300, ul. Poznańska 22/206 (nad NETTO), tel. 660 418 753. | MaroonPoint Polska